ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK POLİTİKASI
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     9 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 98320 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik ULUSLARARASI TİCARETTE
KORUMACILIK POLİTİKASI


Serbest ticaret görüşü teoride ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada, hiçbir sınırlamaya tabi olmayan uluslararası mal ve hizmet ticaretine çoğunlukla rastlanmaz. Hükümetler, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için uluslar arası ticarete müdahalede bulunurlar. Bu müdahalelerin altında ekonomik olduğu kadar sosyal ve siyasal amaçlarda yatabilir.

İthalatın ulusal ekonomiye vereceği zararlara karşı, gelişmiş sanayi ülkelerinde de büyük bir duyarlılık vardır. Bu konuda kamuoyu, hükümetler üzerinde büyük bir baskı doğurur. Oysa piyasa ekonomisine dayalı bu ülkelerde benimsenen temel ekonomik felsefeye göre serbest rekabet, ekonomik etkinliğin zorunlu koşullarından birisidir. Ancak özellikle ithalatla rekabet edemeyen iç üretici grupların baskıları sonucu hükümetler koruyucu önlemler almak zorunda kalmaktadırlar. Diğer yandan az gelişmiş ülkeler de genellikle sanayileşme hızlarını artırmak gibi amaçlarla dış ticaret üzerine çeşitli müdahalelerde bulunurlar.

Dolaysız anlamda dış ticaret politikası(trade policy), hükümetin ülkenin doğrudan dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek veya bu işlemlerin yapılış yöntemlerini düzenlemek için almış oldukları sistematik önlemleri ifade eder. Hükümet müdahaleleri yalnızca mal akımlarıyla ilgili değildir. Zaman zaman hükümetler ülkenin emek, sermaye ve teknoloji akımları üzerine de müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu tür genel müdahaleleri ifade etmek için “uluslararası ekonomi politikaları” deyiminin kullanılması daha doğru olur. Fakat hükümet kısıtlamaları daha çok dış ticaret akımları üzerinde olduğu için uygulamada tümünün yerine daha çok “dış ticaret politikası” terimi kullanılmaktadır.

Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının önemli bir aracıdır. Genel ekonomi politikası, ulusal ekonomilerin düzenlenmesi ve yönetimi amacıyla alınan çeşitli önlemleri kapsar.

Dünya ekonomisinde büyük yeri olan ülkelerin dış ekonomik politikaları, diğer ülkeleri de derinden etkileyebilir. Bu özellikle koruyuculuk yönünde geçerlidir. Örneğin ABD’nin koyduğu bir gümrük vergisi, bu piyasaya mal ihraç eden ülkeleri güç durumda bırakarak onları da benzer önlemler almaya zorlayabilir. Böylece, büyük ülkelerin başlattığı dış ticareti sınırlandırıcı politikalar hızla çevreye yayılır ve dünya ekonomisini bir daralma sürecine sokabilir. Bu ülkelerde dış ticareti dolaylı biçimde etkileyen işsizlik, enflasyonla mücadele, vb. yurtiçi ekonomi politikaları da aynı sonucu doğurabilir. O yüzden dünya ekonomisinin istikrarlı biçimde gelişebilmesi, büyük ülkelerin uyguladıkları iç ve dış ekonomik politikalarla yakından ilgilidir.


Çalışma konusunun temel unsurlarını dış ticaret politikada korumacılık ve araçları, kısa tarihsel yaklaşım, gümrük tarifeleri, gümrük vergilerinin ekonomik yapı üzerindeki etkileri, özel dış ticaret rejimleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret oluşturmaktadır. Bu şekilde uluslar arası ticaret ve dayandığı politikaları anlayarak, her türlü ekonomik baskı ve koşul altında daha etkin rol oynama şansı elde edilebilecektir.

Temel unsurların dayandığı kavramları kısa başlıklar halinde özetlememiz çalışmamızın daha rahat anlaşılması için bize bir dayanak oluşturmaktadır.

Ekonomik Kalkınma kavramı, bir ekonomide üretim ve kişi başına gelirin artırılması yanında, sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesini de içermektedir. Kalkınmakta olan ülkeler dış ticaret politikasını sanayileşme stratejilerinin bir aracı olarak kullanmaya çalışırlar. İthal ikamesi gibi içe dönük bir sanayileşme stratejisi izleyen ülkelerde, dış ticaret politikalarının ana amacı yerli endüstrilerin korunması iken, dışa dönük

Güncel Aranan Ödevler

bağ bıçağı, avrupa birği, makro iklim ve özellikleri, dört yol, temel ilkeler, elips çevre alan, müdire, tarım toplumu, kaf, dinamometre yapımı, ilk psikolojik roman, esnek, makıne, çözümsüz, dünya jeolojisi, forsu olmak, deniz neden donmaz, şair, ısının yayılmasını önlemek, uygarlıkta sanat, hanelik, erikson, kaçırmak, tahta pamuk, kıbrıs, bayrağın kabulü, sedalı, ölçmek, küfürbaz, modern atom teorisi, ağız kokusu, genleşmek, diziliş, dörtgenler, ekvator, gemi tonajı, dinlenme, saatçi, kaynak türleri, talk, nörolog, türkiyede balıkçılık, organizasyon kavramı, helva, çömelme, pılı pırtı, staj vinç, dinamometre yapımı, atasozlerinin anlamlari, yeni yönetim teknikleri, ıpk, su küresi, kalibraj, uydu alıcıları, günberi, aydınlık, yat limanı, özlük hakkı, idarî, jandarmalık, kuş, teferruat, paskal prensibi ile çalışan araçlar, mülakat teknikleri, dünya ortak miras, dik üçgenler, depresyon ve diyabet, hazine isaretleri, 10. sınıf, şakulî, kaplan, montaigne, çok boyutlu dizi, bursa, dalız, ibrahim, beden eğitimi kitabı üniversite, 6,sınıf, silinme, veri tabani, vucut dili, roman çeşitleri, çelik türleri, üstün dökmen, yaşama, cokgenler, giyim teknikleri, yırtma yapıştırma, aşkın, demlenme, iç göçlerin nedenleri, pascal, termik, doğal güzelliklerimizin önemi, reynolds sayısı, ilk islam devletleri, ıstampalama, atatürk savaşları, sofu, irca, bereket, fonksiyonel analiz, jeneratör nedir, ingilizce günlük konuşma dil, kendim hakkinda, elifî, avrupa birliği ve tsk, grafik ve görsel tasarım, amut takla, alışveriş problemleri, ataturkun ilkeleri, dikili taş, milli bayramlar, ingilizce staj, selahattin eyyubi, hukuk alimleri, dört bir, beydaba hikayeleri, acıkmak, sabitlik, 24 kasım, deniz eklembacaklıları, başarının yolları, adanma, yeryüzünde yaşam, ısı ve iş makinaları, franz kafka dava, sinirsel, yerleştirme sonuçları, küllü su, bankacilik, 17. yüzyıl dünya edebiyatı, bölünebilme, doğru, bütçe hazır, ermeni sorunu resim, güneş sistemi, osmanlının askeri teskilatları, seyirlik, itfaiye giysileri, gece gündüz, istihkak, şehir efsaneleri, meslek liseleri ve puanları, konser, makale deneme, verimlilik ölçümü, piskopos, aleksander graham bell, öncelikle, teberru, enflasyon tarihi, anıştırma, paltolu, etimoloji, dağ ayısı, hulusi behçet, traffic problems in istanbul, ekok, sol haf, ikincil ürün, pimler ve pernolar, hava perdesi, dil ile ilgili atasözü, dosyalama sistemleri, 2237, donlu, gamma, radikal, rasyo analiz, midibüs, doğanın dengesini bozan, otlatılmak, who which, tefhim, thomas man, dış ticaret ve ihracat, ali koyuncu, geniş açı, ışınlama, imar affı, romeo julıet, paralı, 18. ve 19. yyda osmanlı ekonomik durum, gerçek dışı, dinamolar, islami devir türk edebiyatı, inşallah, paçacı, fizik-hareket, morto, ekleme, kasketli, müşteri ağırlama, gözü açık, ataş rafinerisi, anadolunun türkleşmesi, atasozler, okuma kuralları,