ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     4 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 73348 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER

Faturanın tarifi:
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Faturanın şekli:
Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5. Satılan malların teslim tarihi ve ir- saliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nere- ye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)
Fatura nizamı:
Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Fatura kullanma mecburiyeti:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları götürü usulde tesbit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukarıdakiler dışında kalanların, birin- ci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin birmilyon (onmilyon) lirayı geçmesi veya bedeli birmilyon (onmilyon) liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.
Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler
Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasın

Güncel Aranan Ödevler

elektro kimyasal piller, doğruda açılar, ayna çeşitler, deme!, active passive sorular, spesiyal, buğday nasıl un olur, dokuma staj, katran suyu, pilin icadı, niteleme, ekşilik, kaypak, kabarış, boyunlu, sergilenme, gün ortası, raca, adalet meslek staj, poligon hesabi, gün yayı, orgut ici catisma, çarpanlar ve katlar, metreküp hesaplama, segmentasyon, uyku tulumu, kavuştuğumuz hak ve hürriyetler, ikraz, kayıtım, soyulma, yunus emre ve türkçe, dünyada hematit, bilgisayar kullanmanın yararları, eşya, altın madeni, beyaz lale, milli değerlerimiz, yusuf ile züleyha, xp kurulumu, 4 yaş grubu, karmaşık, hollanda çocuk oyunları, mümasil, sözüm ona, gençlik bunalımı, Katoliklik, louısa may alcott, hurdahaş, var ol!, yargıcılar kurulu, tek parti yönetimi, canlılarda boşaltım sistemi, idari yönetim, basketbol hakkında geniş bilgi, okulda disiplin, aflatoksin, gaip, ankete örnek, aktif pasif hesaplar, ekarte, unısef, hatıl, Güneş yılı, ısı yalıtımı, sonar, içirmek, 1960 80 türkiye tarihi, Norveçli, sosyal bilgiler 6, encam, bamsı beyrek, yapim eki, tornanın fener mili, bura hiroşimadır, yarı iletkenler kullanım alanları, ahmed, anî, sorunsal, yazılım staj dosyası, celli, 256, türevin, dönüşümlü, olmak, iki buçuk, kapitalizm ve sosyalizm, okul veli toplum, mikyas, iş ergonomisi, kalafatlama, filistin cephesi, müzik kapakları, ongun, dörtlü matematik, misket, kapodokya, enek, adalet ağaoğlu kitabı, ısının yayılma yolları, oto kaputu, altın oranlar kanunu, gözü sulu, 35 yaş şiir kitabı, üçgenin alanı, ogretmen ler .com, pahalanma, masal tarihi, yasa koyucu, ortanca, timar sistemi, iyisi mi, impact loads, akrobasi, denge, vatanımız, suya salmak, tekalifi milliye, pablo picassonun resimleri, erozyon nedir, pandomim, ika, istiklal marşının önemi, binme, oytun, turizm otelcilik, eski toprak, haber yazma teknikleri, 6183, dindirmek, atatürk haftası kompozisyonu, 1994 öss, ege bölgesi kültürel değerleri, boşaltım sistemi soru, ilk tarımsal yerleşim sanat, istatistik kavramları, alt ekstremite, pelür, ayrı düşmek, daz, paslanmaz çeliklerin özellikleri, açık pazar, dunyanın hareketi, çilek, öğrencilik, konuşucu, altın madenler, excel en kısa yol, örnek yazı türleri, inkalar, selim, formika, optik kuplaj ile uzaktan kumanda, inançlı, tunus, teganni, foşa, böcekçil, krome, tenteli, kaynak kişi, türkiyedeki eğitim seviyesi, basit pusula yapımı, dün, gıda mevzuatı, matematikte para, stratejik liderlik, öbürkü, döküm kaplama, sandal, atatürk ölmedi, barracuda uydu, lokantacı, ateşler içinde, hamaset, aziz nesin, belediyelerin görevleri nelerdir, toleranslı, dünya edebiyatından öyküler, kimya lab, çoklu regresyon, deney kabı, gerekmek, rasyonel sayı, 2. selim bütce, maddenin hacmi, giyim tarihi, 222, adamakıllı, işinin adamı, 3. selim, karadenizde el sanatları, iletişimde insan ilişkileri, etalon, dil anlatımı, bilgisayarın kullanım alanları, ingiltere tarımı, yaşam döngüsü, intrakranial kitle, bagıntılar,