ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     4 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 73348 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER

Faturanın tarifi:
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Faturanın şekli:
Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5. Satılan malların teslim tarihi ve ir- saliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nere- ye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)
Fatura nizamı:
Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Fatura kullanma mecburiyeti:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları götürü usulde tesbit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukarıdakiler dışında kalanların, birin- ci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin birmilyon (onmilyon) lirayı geçmesi veya bedeli birmilyon (onmilyon) liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.
Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler
Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasın

Güncel Aranan Ödevler

görüşmeci, ilâçlı, aile değerlendirme ölçeği, dadaizm, osmanlı devletinde sosyal yaşam, munazara, demır, işletme becerileri, volleyball, asepsi, yazı dili ve konusma dili, etik kavramı, aratmak, dilde yozlaşma, ele almak, reel faiz ve büyüme oranları, fantastik, panama, yaban özet, ihraç, gulliver, oks yerlestırme, intizam, çocuk ve bilim, 0384, cumhuriyet ile ilgili resimler, musul meselesi, bilgisayar ses düzeni, davranış türleri, alaşımlama, haralar, dar boğaz, okratoksin, ceo, amipli, suçsuzluk, ispanyada barok, sinizm, damda deli var, alt kumeler, hikaye haritası, erken çocukluk eğitimi, valilik, buzluk, mutabakat, fırın sektörü, yargı organları, renklerin psikolojik etkileri, ılgıt ılgıt, avşar türkleri, merdane, ağaçlık alan, orhan pamuk kar özeti, romeo, matematik problemler, amadeus, fiber optik, elektriklenme, konukluk, uluslararası yargı, kıtalar, faytoncu, erzincan deprem, klasik batı müziği, kağıt kimya, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar, deming, hayvan barinaklarinin sorunlari, muhtaç etmek, fena, tiraj, dünyadaki ilk yerleşmeler, performans ve proje ödev, ralli, seri, hadisler, atçılık, elektronik ticaretin sorunları, jakuzi, geri dönüşümlü maddeler, acaba, haklarımız, 1984, george orwell, incinmek, su gösterdi, uzun vadeli borçlar, bağ fiil, baconun hayat anlamı, aslan gibi, iç gezegen, helikon, iletişim teknolojilerine göre ağlar, kent konseyi, terki, baskın roman özeti, müzik konuları, çevre sağlığı egzoz, saraç, cengiz han ve moğol devleti, badem yağı, uzman erbaş, feraset, tamtakır, madam, tat duyusu, smokin, karadeniz haritasi, proje yarışmaları, karışlama, beyaz dis, haylazlık, faş etmek, fihrist, 3 tercih sonuçları, iletişim sırrı kitap özeti, avrupa tarihi, anlam, şenlenmek, departman, bankacılı, zemmetmek, yumuşamak, ebegümeci, 93 harbi, radyo hakkında bilgi, günberi, küldür, meşgul, yatırmak, verimli, tebeddül, insan sesinin oluşumu, eritilmek, takma isim, doğru orantıyla ilgili sorular, içerik çözümlemesi, haber kipleri, ospf, çirkeflik, silikatlar, seyir, transformatör, transformatörler, dikleşme, doku komitesi, kimya öğretmenliği, lavra, türkiyede şehir içi yerleşim, 7805 entegre, et bilimi, iktisat politikası, adlî sicil, gabi, uydu, osman hamdinin resimleri, atmosferin katmanları, bilgisayar ayarları, beşer, münazara, dokuncalı, güle güle, 19.yüzyıl fransa, muhibbi, dirlik, bir filiz vardı, ecommerce, çiğ börek, mürdüm, tül, sabah ezanı, hurra, oklit, sakarya savaşı, vatandaş olma bilincinin gerektirdikleri, sorulma, ittihat, 10 sınıf girişimcilik, allahu allah, cd rom nedir, çölde yaşam, heidigger, idaresiz, durulmak, evrensel öğütler, ölçülerde yapılan değişiklik, eski bursa, figan etmek, çizik, anlaşılan, ağlatı, kamu giderleri, gizli anlaşmalar, kolon tasarımı, bös, hademe, spiker, wide area, pervaneli karistiricilar, 150,