ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› YÖNETSEL DÜŞÜNCENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     5 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 53086 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik YÖNETSEL DÜŞÜNCENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1.KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI
Klasik teori organizasyonlarda insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur.Maddi faktörler düzenlendikten sonra insanın öngörülen doğrultu ve şekilde davranacağı –davranması gerektiği- varsayılmıştır.
1.1 BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI
1900’lerim başında Frederick Winslow Taylor’ın öncülüğünü yaptığı bu yaklaşım, geniş bir kabul görmüş ve bu yaklaşımın uygulandığı işletmelerde verimlilik hızla artmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda amerikan ekonomisindeki hızlı büyümeye karşılık kullanılan üretim tekniklerinin bilimsel olmayışı görüşü Taylor’ı bu konuda araştırmaya sevketmiştir. İşlerin dizaynı ve yapılma şeklinin mühendislik açısından ve bilimsel olarak incelenerek yeniden düzenlenmesi ile hem verimliliğin artacağına, hem de işletme ve işçilerin bu yeni düzenden daha fazla pay elde edeceklerine inanan Taylor, Bethlehem Stell Company’deki deneyleri ile bu inancını uygulamaya aktarmış ve 1911’de yayınlanan Bilimsel Yönetim İlkeleri başlıklı kitabı ile de düşündüğü yönetim ve organizasyon anlayışının esaslarını açıklamıştır.
Bilimsel Yönetim Yaklaşımının gelişmesinde Henry Gannt, Frank ve Lillian Gilbert, Harrington Emerson gibi araştırıcı ve yazarların da büyük katkısı olmuştur.Taylorizmin veya Bilimsel yönetim yaklaşımının ana ilkeleri şunlardır:
-gelişi güzel çalışma değil, bilim
-başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyon
-kişisellik değil, yardımlaşma
-düşük verim değil maksimum output, ve
-herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılması için eğitim.
Bu anlayışın sonucu olarak zaman etüdü, hareket etüdü, iş ekonomisi; teşvikli ücret sistemleri, iş standartları gibi çalışmalar yaygın hale gelmiştir.
1.2 YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI
Klasik teorinin ikinci yaklaşımı, öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı yönetim süreci yaklaşımı (Administrative Process Theory) dir. Taylor ve izleyicilerinin daha çok iş dizaynı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmelerine karşılık, Fayol organizasyonun tamamını ele alarak iyi bir organizasyon dizaynı ve yönetiminin ilkelerini araştırmıştır. Yönetim süreci yaklaşımı yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeğe çalıştırmıştır. Bu yönü ile bilimsel yönetim yaklaşımından çok daha geniş ve kapsamlı bir yaklaşımdır.

Fayol’a göre bir işletmedeki faaliyetler başlıca altı grupta toplanabilir:
-Teknik faaliyetler
-Ticari faaliyetler
-Finansal faaliyetler
-Muhasebe faaliyetleri
-Güvenlik faaliyetleri
-Yönetim faaliyetleri
Yönetim faaliyetleri de bir süreç şeklinde oluşur.Bu sürecin başlıca safhaları planlama, organizasyon, emir-komuta, koordinasyon ve kontroldür. Yönetim sürecini yaklaşımının mesajı şudur:”Eğer bu ilkeleri izlersen başarılı olursun”.
1.3 BÜROKRASİ YAKLAŞIMI
Klasik teorinin üçüncü yaklaşımı 1900’lerin başlarında Alman sosyologu Max Weber tarafından geliştirilen Bürokrasi, günlük dilde kullandığımız işlerin geciktirilmesi, yokuşa sürülmesi, bugün git yarın gel anlamının aksine, bir organizasyon yapısını ifade etmektedir.
Bürokratik organizasyon yapısının başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir:
-Fonksiyonel uzlaşmaya dayanan iş bölümü,
-açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş hiyerarşik bir yapı
-ilke ve yöntemler;her kademede işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak ayrıntılı ve soyut ilkeler ve yöntemler geliştirmek
-gayri şahsi ilişkiler
-teknik yetenek esasına dayanan bir personel terfi ve seçim sistemi
-yasal yetkinin uygulanması
Bir organizasyon yaklaşımı olarak bürokrasi Weber’den sonra Robert Merton, Philip Selznick, Peter Blau, Alvin Gouldner gibi yazarlar tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve daha da geliştirilmiştir.
2.NEO-KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI
Neo-Klasik yaklaşımın yönetim konusunda yapmış olduğu en önemli katkı, organiz

Güncel Aranan Ödevler

ekosistem ve madde döngüleri, mustafa kemal, boşanma belgesi, eğri yüz, bozgunculuk, sosyal bilgiler 6, büyük türkiye rüyası, betonarme yapılar, altgeçit, karaçalı, üreme sistemindeki hormonlar, sinekli bakkal, serçegiller, Kadirî, somatik sinir sistemi, fotoğraflar, bozuk düzen, çukurluk, amilâz, değme, mıknatısın özellikleri, kuyu, paraka, egzoz gazı, trafik şiirleri, imkb iç yönetimi, nevşehirin, terementi, ingilizce günlük konuşma dil, şip, zatî, parasal taban, kuvvet etkisinde cisimler, süreç kontrol, kıskançlık, cinema, dokunsal, mutena, konulu, biyoloji sunumları, kamuoyu, elektrik staj defteri, iç tüzük, ingilizce dergi, brezilya ekonomisi, et sektörü, sülüs, bayraktar, ayyar, randa, eskiz, etli canlı, arkadaş, mücevherci, likelihood, aitlik grupları, esma, telefonun icadı, tevhit, yağmalanmak, eski ve yeni meslekler arasındaki fark, turbo, atıl, izmirin içinde, duvarcı, disiplinler arası, kademesiz, misket, çevre güzelliği, pıskolojı, elektrik makina, tam sayıların kullanılması, baca başı, kapatılmak, çelik makas çözümü, başbakanlık, devrik kurallı, msn al, toplum sözleşmesi, elektrik enerjisinin iletimi, akım drenç gerilim, tevessü, testi, siyahlık, ne ise, peri kızı ile çoban hikayesi, Dürzî, kapı açmak, pata olmak, bakındı, nefer, sanatta ritm, hücre soruları, geçer akçe, atatürkün ölümü, çevre dostu, maddeler, tartarik, sündüs, gözetlenme, endamlı, absorbe, katiyet, açıköğretim soruları, yarı göçebe, ablak, barkod, pahalı, işret, gül suyu yapımı, giddens, osmanlıda hayat, atatürkün matematik yenilikleri, bataklık, uyaklı, türkiyedeki su gücü, arazi ölçüleri, cumhur başkanlarının isimleri, çizgilenme, çarpanları ayırma, 04, zelve, kalıç, ölü açı, beyannameler, ıso 16949, ikaz, kuyruk soruları nasıl yapılır, formasyonlar, koordinat düzlemi, duyarsız, meteorolojinin canlılar üzerindeki etkisi, kambriyen, şımartmak, ilk çağ anadolu uygarlıkları, mukayese, altısigma, ticari defter ve belgeleri, risk yönetimi, ağ ipliği, gencecik, duvar boşlukları kapı pencereler, limitler, ilk türk devletlerinde veraset sistemi, ölçme birimleri, görüntü aktarma, dümen, atatürkçü olmak, adlî tatil, tekstüre, pazar yeri, sosyal orgutler, açık ögretim matematik soruları, tarama, ev işletmek, temel özgürlükler, muhasebeci, nezaketli, milli egemenlik ve demokrasi, çevre ve alan hesaplamaları, çiğ etin zararları, 10 kasım yazılar, ingilizce günlük konuşma dil, lastik top neden zıplar, bilgi yar, çamaşır makinesi, akşamcılık, ağırbaşlı, anyon ve katyonlar, adaylık, alaaddin camii konya, yabanci dil, kapı zili ve radyo, yiyecek içecek işletmesi, kentlerde komşuluk ilişkileri, raybalama, hayvan hakları, mistisizm, orhun yazıtları, profesyonel yönetici, firkat, network layer, atatürk spor resimleri, popçu, iç odun, hidrojen enerjisi, germen, kan dolaşımının önemi, turfa olmak, iletişim ve empati, ateşe atmak, dairede alan, balayı, tam zamanında üretim ve türkiye, kıbrıs sorunu, ölüm dirim, derinliğine, nesli tükenmiş bitkiler, grafik sanatlar,