ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› MARMARA BÖLGESİNDE ÇIKARILAN MADENLER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     5 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 29481 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik MARMARA BÖLGESİNDE ÇIKARILAN
MADENLER
Ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olan, geçiş özelliği de taşıyan Marmara Bölgesi’nde pek çok yeraltı kaynağı bulunmaktadır. Bunların bir kısmı rezerv bakımından oldukça zengindir. Bir kısmı da yeterince önemli değildir. Ancak yine de Marmara Bölgesi için yeraltı kaynaklarında çeşitlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bunların önemli olanları hakkında bilgi verecek olursak;


VOLFRAM:
Molibdene benzer. Madenlerin bόyόk hύzla iώlenmesinde kesici takύm olarak kullanύlan ηok sert bir maddedir. Tungsten denilen bir madenin ve elektronik cihazlarda ve kimyasallarda kullanύlύr. Bursa’da Uludaπ’da ηύkarύlύr.
Bursa Uludağ Volfram Madeni Türkiye’nin kuzeybatısındaki Bursa ili merkezinin güneydoğusunda ve 2487m yükseltili Uludağ batı zirvesinin 600m kadar kuzey doğusunda bulunmaktadır.

Tarihçesi:
1950- M.T.A. Enstitüsü tarafından ilk defa tespit edilen mostra bölgesinde arama ve değerlendirme çalışmalarına başlandı.
1954- Yapılan çalışmalardan elde edilen ve verilere dayanılarak yatağın jeolojisi, mineralojisi, tenör ve rezervi hakkında raporlar yazıldı, ilk fizibilite ve işletme projesi hazırlandı.
1961- Maden sahasının ruhsatı M.T.A. Enstitüsünden Etibank’a devredildi.
1966-Etibank tarafından M.T.A. Enstitüsünün çalışmalarına ek olarak yüzey sondajları yapıldı.
1968-Maden yatağının işletilmesine karar verilerek hazırlık galerilerinin açılmasına başlandı. Bir Alman firmasıyla çalışılmaya başlandı.
1973- Aynı firma denetiminde konsantratörün montajı yapıldı.
1977- Yine aynı firmanın denetiminde konsantratörün yaş ve kuru devrelerinin deneme çalışmalarına başlandı.
1977-Ekim-Daha önce yabancı firmalarla işbirliği halinde yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınamaması üzerine; başka bir Alman firmasıyla ile antlaşma yapılarak gerek konsantratörde gerekse madende birlikte çalışmaya başlandı.
1978-Ağustos tarihinden itibaren yeni bir organizasyon ile işlerin tümünün kendi elemanları tarafından yürütülmesine karar verilerek; madende kazı yöntemi değiştirildi. Konsantratörde yeni makine seçimleri yapılarak monte edildi ve önemli sayılacak aşamalar yapıldı.

Jeoloji:
Uludağ Massifi Türkiye’nin en eski massiflerinden biridir. Massifin çatısını, Granitik ve ultrabazik intruzyonlarla beslenmiş kristalin şistler ile bunların etrafında fliş karakterinde ve üst kısımları permien kireç taşları içeren kenar tormasyonları oluşturur. Massifin yapı elemanları şöyle sıralanabilir;
1- Kristalin şistleri
2- Metamorfik olmayan seriler
3- Permiyen kireç taşları
4- Neojen kuaterner
5- Granit batoliti
6- Skarn kayaçları


BOR:
Bor mineralleri genellikle Na, Ca, Mg gibi alkali ve toprak alkali metallerle birleşmiş hidratlı boratlar olarak bulunurlar. Bileşimlerinde bulunan metallerin oranlarına, ihtiva ettikleri su miktarına ve kristal yapılarına göre isimler alırlar. En fazla kullanılan üç bor minerali Tinkal, Üleksit(Türkiye, A.B.D. ve Arjantin’de bulunurlar) ve Kolemanit(Türkiye ve A.B.D. de bulunur)’tir.
έmalat sanayinde en ηok faydalanύlan ara kimyasal maddelerden sayύlmaktadύr. Kullanύldύπύ ώekle ve miktara baπlύ olarak, bor mineralleri birbirine zύt gφrόnen ηeώitli maksatlarύn gerηekleώmesinde faydalύ olmaktadύr; mesela, hem patlayύcύ maddelerde, hem ateώe dayanύklύ maddeler yapύmύnda ve hem gόbrelerde, hem de otlarύn temizlenmesinde kullanύlabilmektedir.
Yύlda yaklaώύk 2.000.000 ton ηύkartύlύr. Bor mineralleri, jet ve roket yakύtύ, cam, cam yόnό, fiberglas, izolasyon maddeleri, metalürji, kozmetik(şampu

Güncel Aranan Ödevler

behavior in groups, çölleşmek, çiçekli bitkilerde üreme, grapp, temel taşı, hinduizm dini, insanlarda üreme sistemi, ad tamlamaları, ismi geçmek, kar problemleri, internet zararları, emeklilik psikoloji, gözü sönmek, finansal liberalizasyon, atatürkün bize, etamin, standart, teorik ile terazi, tel tel, kalite kültürü nedir, sosyoloji ve tarih, üzüm, büyüklenme, gezi inceleme, cumhur başkanların isimleri, el altında, and hot in working, hay metodu, gelişmek, mühendislik ekonomis, emme, apaydınlık, andy warhol, oruç açmak, çin medeniyeti, gurk etmek, avrupa birligi, saymanlık, kari, orta boylu, grafık, izotop atomlar, hızlanma, odak, menalaus ve seva teoremi, atlanılma, ekinoks, if clauses, ihtiva, sekiz yüzlü, androgoji, cennet cehennem, ilköğretim 1. sınıf planı, taksimat, il müdürlükleri, inşaat mühendisligi staj defter, eko sistemin bozulma nedeni, rağbet, acı hayat, eski uygarlıkların kullandığı sayılar, aspergillus, bellek resim nedir, sosyal haklar nelerdir, erişkin, ikinci dünya savaşının sonuçları, beyaz peynir, 1950-1960, kumaşların mekanik özellikleri, ana kolon nedir, telgıraf, tıptaki gelişmeler, ebedî, hizmet işletmelerinde çevre yönetimi, tuketıcı hakları, yemek borusu, çomar, şap hastalığı, ingilizce münazara, iç salgı bezleri, anılma, şiryan, geyik, harita mühendisi, yurtsuz, freze çakıları, şu çılgın türkler, kaynak tezgahı, esire, atatürk özdeyişleri, invitation, ruşen eşref ünaydın, tanzimat tiyatrosu, atik, babilde ölüm, ts500, salıncak, ali sir nevai eserleri, holding, ne haddine!, insan haklarıyla ilgili özel günler, kaldırımlar tahlili, 1.konu, diktirme, temizlemek, sulama kanalları, çiçekleşme, metastaz, eksik rekabet piyasaları, purchasing power parity, iş edinmek, pastörize süt, gamak, mustafa kemal paşanın 1919 yaptığı çalışmalar, muharebe, özgecmiş, fotokopi makinesi, mayoz bölünme, tünel kalıp şekli, metre metrekare, gün almak, iç denge, etek bezi, dökümhane, çember,daire ve silindir, izmir yazılım geliştirme merkezi, gaz altı kaynağı, demokrasinin temel kuralı, kira, nazım birimi, camera, çehov ayı, nadir, öz denetim, radyo frekans, grafik sütunu nedir, tutarlık, denklemler ve doğru grafikler, piknometre, bes hececıler ve saırlerı hakkında bılgı, kırıcılar, doğal afet resimleri, pamuk atmak, repli, palangalı, mesrur, bilgisayar programları, mevlid, türkiyedeki madenler, betonarme proje, doga ile ilgili siirler, ey vatan kitap özeti, inak, genç, santiye staji, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, yabancı pop, planlama ve kontrol, sıkmak, oksitlenme, tâbi, tarassut, oran analizleri, şebeke, anlatımda anlatıcı, 1. ahmet, Hint yağı, xsl nedir, içerisi, 3 sinif test sorular, maden resimleri, türkçe yayınlanan ilk gazete, sinirsizlik, usulca, etkili ogretmen ve ogrenci iliskileri, elektrik enerjisinin yerinde üretilmesi, gözlem, 3. tercih, 1486 tarihi olaylar, mahkeme çeşitleri, mercan adası, mali plan, ısmarlamak, maddenin yapı taşları, sadeleşmek, 3g teknolojisi, alan hızı, tarih tezleri, 10000 kapasiteli etlik piliç işletmesi, renk almak, reşit, çini astar, siyasi haklar, yer adı, aktarmak, davranış niyeti, sarkma, spss ödevi, belleten, safahat mehmet akif ersoy,