ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› İŞLETMELERDE ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME (AR-GE) İŞLEVİ
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     10 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 135294 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik İŞLETMELERDE ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME (AR-GE) İŞLEVİ………….. 2

1. İŞLETMELERDE ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME …………………….. 2

1.1. Ar-ge’nin Tanımı, Kapsamı ve Türleri………………………………. 2
1.2. Ar-ge’nin Yapılma Nedenleri ve İzlenen Stratejiler…………………. 4
1.3. Ar-ge Çalışmalarının Örgütlenmesi………………………………….. 6
1.4. Ar-ge’de Etkinlik ve Verimliliğin Arttırılması………………………. 6

2. AR-GE’Nİ TÜRKİYE’DEKİ YERİ……………………………………… 7

2.1. Türkiye’deki Ar-ge Teşvikleri……………………………………….. 7
2.2. Vergi Yasaları ile Sağlanan Ar-ge Teşvikleri……………………….. 8
2.3. Türkiye’deki Ar-ge Yatırımlarındaki Devlet Yardımları Hakkındaki Karar Kapsamında Sağlanan Teşvikler………………… 8

SONUDž………………………………………………………………………… 9

KAYNAKÇA…………………………………………………………………….. 101. İŞLETMELERDE AR-GE İŞLEVİ

1.1. Ar-Ge’nin Tanımı, Kapsamı Ve Türleri

Tanımı

Bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve elde edilen bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Ar-ge’nin araştırmaya, yeni ve üretim yönetimi teknolojisi geliştirmeye yönelik projelerin ulusal ve uluslar arası kurallara uygun olması gerekmektedir.

Kapsamı

Projelerin: seyahat, personel, alet/teçhizat, yazılım yayın alımları, yurtiçi ar-ge kuruluşlarına yaptırılan işler, danışmanlık ve hizmet alımları, malzeme giderleri ile patent başvuru giderlerini kapsamaktadır. Ar-ge’de proje süresi en fazla 36 ay (3 yıl) olmaktadır ve ar-ge’nin proje konusu seçiminde herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.

Türleri

Çalışmaların nitelik ve kapsam bakımından 3 türü bulunmaktadır. Bunlar;
a.) Temel Araştırma
b.) Uygulamalı Araştırma
c.) Geliştirme
a.) Temel Araştırma

Yeni bilgi ve anlayışın elde edilmesi amacıyla girişilen çalışmalardır. Belirli bir ticari amacı bulunmamakla beraber endüstrinin bugünkü ve gelecekteki faaliyet alanları açısından yararlı bilgiler ortaya çıkarabilirler. Temel araştırmada incelenen konunun anlaşılması ve tam bilginin elde edilmesine çalışılır. Bilginin uygulanabilirliği veya uygulamadaki değeri araştırmacıyı ilgilendirmez.

Temel araştırma, yeni hipotezler ve kuramlar ortaya koyar. Varlıkların değerini, yapılarını ve içsel bağlantılarını çözümler. Elde ettiği bulguları genel yasalar biçiminde düzenlemeye çalışır. Temel araştırma sonuçları, genellikle, tartışma kabul etmeyen gerçeklerdir.

b.) Uygulamalı Araştırma

Özellikle belirli uygulamalar ve ticari amaçlara yönelik olarak mamuller ve üretim süreçleri üzerinde yapılan ve yeni bilgilerin elde edilmesine yol açan çalışmalardır. Uygulamalı araştırma, temel araştırma sonuçlarından yararlanma olanaklarını belirlemek veya belirli amaçlara ulaşabilmenin yeni yol ve yöntemlerini saptamak amacıyla yürütülür. Bu çabalar, bilinen bilginin göz önünde bulundurulması ve bunların sorunların çözümü amacıyla genişletilmesini ve derinleştirilmesini içerir.

c.) Geliştirme

Geliştirme yeni veya önemli ölçüde, iyileştirilmiş malzeme, araç, mamul, üretim süreçleri, sistemler veya hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla bilimsel bilginin kullanımıdır.


İşletmelerde, uygulamalı araştırma ile geliştirme çalışmaları bir arada yürütülür. Geliştirme, araştırmalardan veya uygulamadaki deneyimlerden sağlanan bilgilere dayalı olarak yürütülen sistematik çalışmalardır.

Araştırma ve geliştirme çalışmaları günümüzün rekabet ortamı içinde işletmenin varoluş mücadelesidir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde işletmeler araştırma ve geliştirme çalışmalarına mevcut mamullerin üretiminden çok daha fazla önem vermektedirler. Çünkü, bir işletmenin yeni bir mamul geliştirmesi veya yeni bir süreç geliştirerek üretim maliyetlerini düşürmesi kendisine önemli Pazar payı artışları sağlamaktır. Onun için işletmelerin faaliyetlerini karlı bir şekilde sürdürmek ve mevcut kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilmek açısından araştırma ve geliştirme çalışmalarına gereksinimleri büyüktür.

1.2. Ar-ge’nin Yapılma Nedenleri ve İzlenen Stratejiler

Günümüzde işletmelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vermelerinin temel nedenleri şunlardır:

• Pazarla İlgili Nedenler: Pazarda önde gelen işletme olmak ve bunu korumak, rakiplere karşı koyabilmek için mamul geliştirmek.
• Örgütsel Nedenler: Endüstride yenilikçi olarak isim yapmak ve bunu sürdürmek, aralarında seçim yapabilecek alternatif mamullere sahip olmak.
• Sosyal Nedenler: Değişiklik bekleyen tüketicileri tatmin etmek, kamu organlarına ve kam

Güncel Aranan Ödevler

türkiye rusya, 0444, ormansız vatan, rol çeşitleri, eksik artık, akademedia, belirteç, yatay seren, çocuk+oyun, imrendirme, istanbulun coğrafi özellikleri, özek, sahteci, genetik hastalıklar, google, mezopotamya medeniyeti, iş tutmak, ışıma, sırlanma, 362, tepinme, iç güveysi, akabe, inat, tasa, nazım hikmet ran, deneysiz, yaşar kemal orta direk, nam almak, meshetme, meteorolojinin önemi, peşin yargı, hanefi, anlatım özellikleri, yassıca, eko sistem, karınca algoritma, çirkef, assembly, reis, beynelmilel, oran orantı soruları, türkçe ile ilgili özlü sözler, talat ve fitnat, dört işlemli problemler, karakeçi, cilt, suspansiyon, kontrast, ivan, bozuşmak, öğretim yöntemleri, ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar, alümina, eli yatmak, abuk sabuk, doyum, devre analizi, inşa etmek, örüntü modelleri, hizmet kalitesinde müşteri memnuniyeti, çürümek, doygunluk, hazırbulunuşluk, çalışma sosyolojisi, genom, gün almak, polivinilalkol, dosyalama türleri, titremek, bilgi sistemi, savsaklanma, uzay ve gezegenler, hava değişimi, savaşın insan haklarına etkisi, faz diyagramı, gönlü bol, yabancı destan, çekirdek reaksiyonları, sesli taş, beydaba nın eserleri, elektrik santral, şakalaşmak, manicilik, dış kulak, madencilik sektörü ve yabancı sermaye, elan, antik boyama, ramayana destanı, demirel, misis, spermatozoit, falez, kahraman maras, tutulum, ikindi, deprem resimleri, içsel, ha şöyle, taklitçi, günlük ile ilgili bilgi, pamuklu, teker, tüp bebek, jenga, kolaj, direnç kataloğu, gönülsüzce, mensubiyet, fotokimya, ingilizce 29 ekim, ulaşım aracları, şizofreni, 3.sınıf soru, medeni durum sorgulama, ankaranın coğrafi özellikleri, göller ve oluşumları, düzgün çokgen prizmalar, bakır pası, çizim programı, kimyasal enerji nedir, 4. murat bagdat, çın, future, Arafat, metamorfik, bağıl, ankaradaki liseler, kayabaşı, fen bilgisi öğretimi, konson, fibrin, bıtkılerde, bilim ve teknik, diploma, treasury, hoplatma, hicran, kaybolan el sanatlar, özge, kıbrıs barış antlaşması, fonoloji, yerel yönetim birimleri, maddenin ayırt edici özellikleri, tekstil makinaları, atatürk ve hizmetleri, bostancılık, 5.sınıf, gündüzlü, uydurulma, ahar, imzalanma, er dişi, 13. ve 15., yumuşatıcı, savuşturma, www.meb. gov.tr e-okul, alginin etkisi, ali fuat paşanın hayatı, lineer bağımlılık, benmari, tefessüh, çaresiz, yaprak alanı ölçümü, uyku saati, ponza taşı, gezi yazısı özet, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, trafik lambaları, inşaatlar ve kullanılan malzemeler, dalgıc, gsmh, haksız rekabet hukuku, yillik plan, kanunname-i ali osman, köşe yazı, 14001, asitler bazlar ve tuzlara örnek, sanal suçlar, matematiğin dünya da önemi, çalışma ve iletişim, ters trigonometrik fonksiyonlar, eli gitmek, muttasıf, aristotales sosyoloji olarak, uyruklu, darülbedayi, almanca sorulari, kutsal 4 kitap, kültürel farklılık nedir, zebun, ayartma, baç, ilk saati kim bulmuş, budizm, ilköğretim yönetmeliği özeti, sinirsiz, bakiye, organizational knowledge,