ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     9 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 121830 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
GideFATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
Gider Pusulası
Gider Pusulası : Fatura düzenlemek, vermek ve istemek zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmeleri amacıyla kullanılan bir belgedir. Vergiden Muaf esnafa yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek bu malı satana veya işi yapana imza ettirirler. Bu belge malı satan veya işi yapan tarafından verilmiş fatura yerine geçer. En az iki nüsha düzenlenir. Hizmetler için %10 Gelir Vergisi %10 fon payı kesilir, Mallar için %5 Gelir Vergisi %10 Fon Payı kesilir.
Gider Pusulasının Kullanım Alanı

Yasal tanımlama gereği olarak gider pusulasının kullanım alanı sınırlanmış bulunmaktadır. Çünkü yasal tanımlamaya göre gider pusulası sadece vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için düzenlenebilen ve bu bağlamda da fatura yerine geçen bir belge olmaktadır.
Diğer yönden bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilmektedir.
Dolayısıyla söz konusu belge vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan mallar için düzenlenebildiği gibi zati yani şahsi ziynet eşyalarını satan kişilerden satın alınan altın, mücevher gibi kıymetli madenler için de düzenlenebilmektedir.
Oysa uygulamada gider pusulasının kullanım alanı, yasal tanımlamaya bağlı olmaksızın giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin toplamış bulunduğu kağıt ve kartonları satan bir kişiden satın alınan bu mallar gider pusulası ile belgelendirilmektedir.
Herhangi bir kişinin evinde biriktirmiş bulunduğu gazete, karton ve benzeri atık malzemeleri satması onun esnaf olduğunu göstermediği gibi böyle bir kişi Gelir Vergisi Yasasının 9. maddesinde yer alan esnaf sınıflandırmasıyla da tanımlanamaz.
Biriktirmiş bulunduğu atık malzemeleri gelir vergisi yükümlüsü bir tacire satan kişi bu işlemi nasıl belgelendirecektir? Bu sorunun yanıtını Vergi Usul Yasasının 234. maddesi kapsamında değerlendirmek söz konusu yasanın bugünkü düzenleniş biçimi dikkate alındığında mümkün değildir.
Konuya ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür. Gelir Vergisi Yasasının 18. maddesinde serbest meslek kazançlarında istisna düzenlenmiş bulunmaktadır. Yasa maddesinde yer alan düzenleme gereği kazancı gelir vergisi uygulaması bakımından beyana tabi bulunmayan bir ressamdan tablo satın alan bir ticari işletme sahibi bu alımını nasıl belgelendirecektir.
Esnaf olmayan kişilerden satın alınan ve niteliği itibariyle kıymetli olmayan varlıkların belgelendirilmesinde gider pusulası dışında herhangi bir belge kullanmak mümkün olabilecek midir?
Diğer yandan herhangi bir kişiye yapmış olduğu herhangi bir iş için yapılacak ödemede nasıl bir belge kullanılacaktır?
Uygulamada bu tür işlemler için gider pusulası düzenlenmekte ise de mevcut yasal düzenleme bu tür işlemleri kapsamamaktadır.
Bazı hallerde; daha önce benzer haller nedeniyle düzenlenen gider pusulaları denetim elemanları tarafından eleştiri konusu yapılmaya başlanmış ve gider pusulasının kullanım alanının yasal düzenleme ile sınırlandırıldığı görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Ancak uygulamada varolan bir gerçek de malını satan veya hizmeti sunan kişinin esnaf olmaması halinde gider pusulası dışında başka herhangi bir belgenin hukuken düzenlenmesinin mümkün olmadığıdır.
Malını satan veya emeğini değerlendirmek isteyenlerin bu fiillerini kolaylıkla belgelendirebilecek bir sistemin işlerlik kazanması halinde halen uygulamada ortaya çıkan duraksamalar da giderilmiş olacaktır.

01 Şubat 1994 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 21536
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:225)
Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ve satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya satana tevdi olunur." hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 227. maddesinin dördüncü fıkrasında da, "Maliye Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyeti getirmeye yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.
Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak gi

Güncel Aranan Ödevler

ekosistem ve madde döngüleri, mustafa kemal, boşanma belgesi, eğri yüz, bozgunculuk, sosyal bilgiler 6, büyük türkiye rüyası, betonarme yapılar, altgeçit, karaçalı, üreme sistemindeki hormonlar, sinekli bakkal, serçegiller, Kadirî, somatik sinir sistemi, fotoğraflar, bozuk düzen, çukurluk, amilâz, değme, mıknatısın özellikleri, kuyu, paraka, egzoz gazı, trafik şiirleri, imkb iç yönetimi, nevşehirin, terementi, ingilizce günlük konuşma dil, şip, zatî, parasal taban, kuvvet etkisinde cisimler, süreç kontrol, kıskançlık, cinema, dokunsal, mutena, konulu, biyoloji sunumları, kamuoyu, elektrik staj defteri, iç tüzük, ingilizce dergi, brezilya ekonomisi, et sektörü, sülüs, bayraktar, ayyar, randa, eskiz, etli canlı, arkadaş, mücevherci, likelihood, aitlik grupları, esma, telefonun icadı, tevhit, yağmalanmak, eski ve yeni meslekler arasındaki fark, turbo, atıl, izmirin içinde, duvarcı, disiplinler arası, kademesiz, misket, çevre güzelliği, pıskolojı, elektrik makina, tam sayıların kullanılması, baca başı, kapatılmak, çelik makas çözümü, başbakanlık, devrik kurallı, msn al, toplum sözleşmesi, elektrik enerjisinin iletimi, akım drenç gerilim, tevessü, testi, siyahlık, ne ise, peri kızı ile çoban hikayesi, Dürzî, kapı açmak, pata olmak, bakındı, nefer, sanatta ritm, hücre soruları, geçer akçe, atatürkün ölümü, çevre dostu, maddeler, tartarik, sündüs, gözetlenme, endamlı, absorbe, katiyet, açıköğretim soruları, yarı göçebe, ablak, barkod, pahalı, işret, gül suyu yapımı, giddens, osmanlıda hayat, atatürkün matematik yenilikleri, bataklık, uyaklı, türkiyedeki su gücü, arazi ölçüleri, cumhur başkanlarının isimleri, çizgilenme, çarpanları ayırma, 04, zelve, kalıç, ölü açı, beyannameler, ıso 16949, ikaz, kuyruk soruları nasıl yapılır, formasyonlar, koordinat düzlemi, duyarsız, meteorolojinin canlılar üzerindeki etkisi, kambriyen, şımartmak, ilk çağ anadolu uygarlıkları, mukayese, altısigma, ticari defter ve belgeleri, risk yönetimi, ağ ipliği, gencecik, duvar boşlukları kapı pencereler, limitler, ilk türk devletlerinde veraset sistemi, ölçme birimleri, görüntü aktarma, dümen, atatürkçü olmak, adlî tatil, tekstüre, pazar yeri, sosyal orgutler, açık ögretim matematik soruları, tarama, ev işletmek, temel özgürlükler, muhasebeci, nezaketli, milli egemenlik ve demokrasi, çevre ve alan hesaplamaları, çiğ etin zararları, 10 kasım yazılar, ingilizce günlük konuşma dil, lastik top neden zıplar, bilgi yar, çamaşır makinesi, akşamcılık, ağırbaşlı, anyon ve katyonlar, adaylık, alaaddin camii konya, yabanci dil, kapı zili ve radyo, yiyecek içecek işletmesi, kentlerde komşuluk ilişkileri, raybalama, hayvan hakları, mistisizm, orhun yazıtları, profesyonel yönetici, firkat, network layer, atatürk spor resimleri, popçu, iç odun, hidrojen enerjisi, germen, kan dolaşımının önemi, turfa olmak, iletişim ve empati, ateşe atmak, dairede alan, balayı, tam zamanında üretim ve türkiye, kıbrıs sorunu, ölüm dirim, derinliğine, nesli tükenmiş bitkiler, grafik sanatlar,