ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› SELÇUKLU MİNYATÜR SANATI
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     9 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 106948 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik SELÇUKLU MİNYATÜR SANATI

XI. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu’ya egemen olmaya başlayan Türkler, orta Asya’dan getirdikleri sanatla, Anadolu’da karşılaştıkları binlerce yıllık medeniyetin ürünleri olan yapıtlardan esinlenerek, dokuz yüzyıldan uzun bir süredir, Anadolu’da büyük bir sanat zenginliği yaratmışlar ve dünya sanatına katkıda bulunacak özgün bir Türk sanatı oluşturmuşlardır.
İslamiyet’in benimsenmesinden sonra Türk resim sanatı, önemli bir kültürel etki altına girmiştir. Öteki tek tanrılı dinler olan Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi İslamiyet de betimleme sanatlarına yani figürlü resim ve heykel sanatlarına hoş gözle bakmamış, yaratıcı gücü daha çok soyun süsleme sanatlarına yöneltmiştir. Minyatür, kitapların içinde, daha çok süslemeci bir biçimde kullanılmış olduğu için betimleme yasağından kurtulabilmiştir.
Türk’lerin, İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra heykel ve resim alanındaki çalışmaları durmamış, plastik geleneğini kaybetmeden, bulundukları bölgelerin özelliklerine göre, bazı değişiklikler geçirerek gelişmiştir. Türklerde biçim, çizgi ve rengin temel örnekleri ve figürlü sanatın ilk yapıtları minyatür sanatı şeklinde gelişmiştir.
Minyatür, ulusal sanat niteliğini Selçuklular döneminde kazanmış, bu dönemde Nakışhane ve Nigarhane denilen resim okulları kurulmuştur.
Türk minyatürleri başlangıçtan itibaren daha gerçekçi bir anlatıma sahiptir. Günlük yaşamı yansıtır.
Türkleşen Anadolu’da minyatür sanatı verileri, başlangıçta Selçuklu Emirlerinin desteğinde gelişme göstermiştir.
Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinden bir süre sonra oluşan sanat ortamında, Türk minyatürü Anadolu’da ilk örneklerini vermiştir.
Selçuklu dönemi Anadolu resim sanatının ilk örnekleri, XII. Ve XIII. Yüzyıllarda bilimsel içerikli olarak ‘Diyarbakır ve yöresinde Artuklu Emirlerinin ve Konya’da seçkin sınıfın desteğinde ortaya çıkmıştır.
Selçuklu döneminde Anadolu’da, özellikle Konya’da Mevlâna’nın ve müritlerinin desteğinde oluşan sanat ortamında, zengin bir resim etkinliği yaşanmıştır. Büyük tasavvuf düşünürü Mevlâna’nın (1207-1273) ve müritlerinin resim sanatına duyduğu ilgi bilinmektedir. Ahmed Eflaki Dede “Ariflerin Menkıbeleri” adlı yapıtında, Mevlana’nın müritleri Kaluyan ve Aynüddevle’nin betimlemede eşsiz olduklarını, Aynüddevle’nin sultan kızı Gürcü Hatun’un isteği üzerine Mevlana’nın ayakta durur şekilde yirmi ayrı pozunu kağıt üzerine çizdiğinden söz eder.
Ahmed Eflaki, bir portre ressamı olan Aynüddevle ve Kaluyan’ın dışında Şehabettin Guyende ve Kelhuk bin Abdulah gibi sanatç ılardan da söz etmektedir. Bunların yanı sıra Mehmed bin Abdullah, Yusuf bin Hamza gibi sanatçılar da Selçuklu dönemi ressamları arasında sayılmaktadır.
Selçuklu Türkleri İran’dan Ön Asya’ya Mezopotamya, Suriye’ye ve oradan da Anadolu’ya yayılmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu ve civar ülkeler Selçuklulara açılmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı İran’da bulunurdu. Rey, Isfahan, Nişapur başlıca Selçuk şehirleriydi. Anadolu’da ise Hasan Keyf Diyarbakır, Mardin, Harput’ta hüküm süren Artukoğulları, Mezopotamya ve Suriye’de özellikle Musul, Halep, Sincar ve Cezire’de Zengiler ve Konya’da Anadolu Selçuklularıdır. Büyük bir coğrafyaya yayıldığından çoğu eserin merkezi belli değildir. Bu yüzden hepsini “Selçuklu Resim Okulu” adı altında toplamak doğru olacaktır.
Minyatür sanatının en geniş uygulama alanı, değişik türde ve nitelikte el yazmalarının sayfaları olmuştur. Bu dönemde Anadolu’daki çeşitli sanat merkezlerinde beş minyatürlü yazma saptanabilmiştir.
ESERLER
1- Dioskorides’in Materia Medica’sı (Kitab el-Haşâiş)
Dioskorides İ.S. 2. yy.da Kilikya’da Anazarba’da doğmuş bir hekimdir. Eseri olan Materia Medisa’nın en eski minyatürlü nüshası Bizans devrinden, 520 civarından gelen Viyana Milli Kitaplığındaki yazmadır. Juliana Anicia için yapılmış olan bu eserdeki minyatürlerin benzerleri daha sonra İslam yazmalarından da görülmektedir. Dioskorides’in bugün bilinen 13 İslâmi çevirisi mevcuttur.
- Leiden Üniversite Kitaplığı (Cad. Or. 289): Minyatürlü en eski Dioskorides yazmasıdır. Miladi 990 yılına tarihlenir. 1083 yılında kopya edilmiştir. 227 yaprak olup 620 minyatürlü sayfa içerir. Minyatürler çoğunlukla antik yazmalardan kopya bitki resimleridir ve çerçevesiz bir halde metnin içine yerleştirilmişlerdir.
- Paris, Bibliotheque Nationale: İspanya’da bulunmuş ve Fransa’ya getirilmiştir. 135 yaprak olup 101 bitki minyatürü içerir.
- Paris, Bibliotheque Nationale (Cad. Arabe. 4947): Yazma 124 yaprak olup 160 miny

Güncel Aranan Ödevler

para politikaları, 3. ve 4. dereceden denklemler, çıtlık, basit makinelerin yararları, artık iplik, su kemeri, edıson, galatasaray, hz. ebubekir, erozyonla mücadele, cinayetler, eski cagların arabaları, recaizade mahmut ekremin tiyatro eserleri, abanî, emek vermek, donakalma, cumhuriyet nedir, övmek, tarafeyn, donanım staj rapor, uydu sistemleri, bu dünya bize, eğitimde tarih, günü geçmiş, yurttaşlık, postmodern, komedı, kücük prens antoine, onar onar, ulaşım araçları, talimname, eksiliş, özen, tepmek, tiyatroda bakış açısı, çorman, haşiye, aktarılma, ıv.murat, sporun faydaları, hükümran, kriz durumunda başarılı yönetim, dile kolay, inikat, istatikler, rasyonel sayı, hacir, edebi akımlar, karni, entrika, mirastan, ince zar, tabakhane, hikayenin unsurları, diyorit, y, geçerlik, divan edebiyatı aşk, fizyolog, plaka rezerv, gece gündüz hayvanlar, karaman, moda nedir, biyoloji slaytları, reel döviz kuru, sulu boya teknikleri, voleybol oyun kurallari, hayat ve su, tan tun, el hijyeni ve dezenfektanlar, defa, kalorimetre, cumhuriyet döneminde roman, dengelenmek, semah, ısınma kaynaklı hava kirliliği, tarımda kullanılan hormonlar, bakire, sağlık hakları, genotip, yatsı, durdurulmak, mutlakiyet, emek piyasaları, gerçek sayı, olamaz, taşlama nedir, akıcılık, icra sınavı, avan proje, hava taşıtları, doğal çevrenin insan faaliyetler ne etkisi, kültür, kaplumba, çizdirmek, sarımsaklı, extra options, inşaat stajı, ameliye, yemek borusu, soğuk şekil, inisiyatif, sızı, yöresel kıyafetler, andız otu, cruise control, güdümleme, maddenin çözülebilir özellikleri, kara saban, fotosentez yapamayan bitkiler, alyuvarların görevleri, 10 kasım programı, mücadele, bernouli denklemi, kurtuluş savaşı eserleri, şımarma, güle oynaya, kara araçları, atatürk inkilapları sonrası, toleranslı, haberleşme nedir, eview, besinleri mikroskobik canlıların, ömer seyfettinin eserleri, büro yönetimi sekreterlik, kamu açığı, bükme kalıp, ferahlama, arz nedir, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, elektrik kim buldu, besinlerin, fm verici nedir, turk asker uğurlama törenleri, bakır kaynağı, alt programlar, badem, tek yıllık bitki ile çok yıllık bitki arasındaki fark, ekolojik, 93 harbi, beydabanin eserleri, hoyrat, eko sıstem, hormonal, hapsetme, tahribatsız, kehanet, kardeş katli, kaçar, sofra duası, bilinmeyen osmanlı ahmet akgündüz, harekesiz, kaynak dayanımı, ambalajlama, filolojik, zengin erki, anatomi boşluğu, bütçenin tanımı ve fonksiyonları, değer paradoksu, dış ticaret dengesi, 7 dahi ceo, fotosel devreler, aile ile ilgili çocuk şiirleri, 34 av 00 74, olabilme, dökümcü, atatürk ün çocukluk, arabalar hakkında bilgi, kitapla ilgili atasözü, ağır almak, literatür, çeneli kırıcı, aşınma mukavemeti test yöntemleri, kadın evi, adliye, joint venture, gabari, müslüman piyes, müftülük, kanlı noel, bergson, atatürkün dil ve milli kültür ile ilgili söylediği sözler, dil teorisi, newtonun hareket kanunları, hatime, meslek gelişim dersi, çevre problemleri, 10. yıl nutuk, artı ve eksi, katı sıvı ve gazlarda basınç, sayıların tarihi, falakalı, sızgıt, the blue diamond, tahribatsız muayene, besinlerin insan sağlığına etkileri, ortalama, döküm hataları, sunuluş,